۱۲۰ ساله بشی آقاحمید

۱

سوپرایزستارگانیها برای بزرگ مربی ستارگان آقای مهندس تأخیریبه کمک جناب آذریون بچهای باشگاه سوپرایز کوچکی برای تولد آقای تأخیری گرفتند.البته سالروز زمینی شدنشان پنجم خرداد بود که به دلیل ماه مبارک رمضان کمی دیرتر انجام شد.

پیام آذریون :

جامعه والیبال به داشتن چنین مربیان اخلاقی چون شما میبالد و من بسیار مسرور هستم که تو را در کنار خود دارم.انشالله ۱۲۰ ساله شوید حمیدخان در کنار خانواده

 

درباره نویسنده

مدیر سایت
از مدیر سایت

نوشته‌های تازه