آغازلیگ جوانان دختراستان برای ستارگانیها

آ

امروزپنج شنبه ۵اردبیهشت لیگ جوانان دختر استان آغازشد.خانواده ستارگانی ها نیز طبق همیشه باعزمی راسخ

پا به این سری از مسابقات گذاشتند.البیته شایان ذکر میباشد به دلیل کمیت محدودی که در این رده ی سنی داشتیم ، مجبور به تعامل با همکار قدیمی سرمربی بانوان خانم فتوحی شدیم.در این تعامل با خانم سروش تیمی متشکل از اسامی زیر به این مسابقات اعزام نمودیم.

۱-نگارقائدامینی

۲-شیماشاه قلی

۳-نگین صدیق حجازی

۴-کیمیاملک محمد

۵-نجمه سادات حاج محمد آبادی

۶-محدثه قرتکنی

۷-شایسته صادقی

۸-پرستوجهانگیری

۹-آیداروحانی

۱۰-زهرا بختیاری

مربیان:بانوان فتوحی و سروش

کمک مربیان:بانوان محسنی و نیکنام

سرپرست:خانم عبدی نیا

دراین سری از مسابقات ۲۲ تیم شرکت کرده اند که قالب جدول در جلسه قرعه کشی ۸تیمی بسته شدوتیمهای هیئت نایین وکانون جانقربان همگروهی های ستارگان هستند.

بازیکنان با ارزش ستارگان امروز جهت رقابت اول خود جلوی کانون جانقربان صف آرایی کردند که بی تجربه بودنشان جلوی بردی شیرین را گرفت و نتیجه ۲ بر ۰ به سود کانون جانقربان به پایان رسید.

خانم فتوحی اذعان داشتند:بچه ها از نظر تکنیک شرایط مساعد و خوبی را دارند،اما جنگنده نبودنشان فرصت هایی که به دست می آمد را ازد دست میدادندو این امر باعث شد متحمل شکست شوند.

 

فردا جمعه ساعت ۱۱ رقابت بعدی میباشد که برای صعود محکوم به برد هستیم.

درباره نویسنده

مدیر سایت
از مدیر سایت

نوشته‌های تازه