اطلاعیه مهم

ا

بدینوسیله به اطلاع کلیه ورزش آموزان رسانده میشود فردا

بدینوسیله به اطلاع کلیه ورزش آموزان رسانده میشود فردا دوشنبه(۱۳۹۸/۰۱/۲۶)ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه جهت گرفتن عکس گروهی و رده سنی در سالن ورزشی شهید طالبی حضور بهم رسانند.

لازم به ذکر میباشد

**همراه داشتن لباسهای سال ۱۳۹۸ برای پسران الزامیست.

**حضور تمام ورزش آموزان الزامی میباشد.

عکس سال ۱۳۸۸

درباره نویسنده

مدیر سایت
از مدیر سایت

نوشته‌های تازه