درودبرنوجوان غیرتمند

د

اولین قدم سال جدید۱۳۹۸رانوجوان با پیروزی بر تیم سپاهان زنده رود برداشتند.

طبق قولی که کادر مربیان آقایان به بازیکنان دادند در پایان سال گذشته مبنی بر اینکه برنامه ریزی باشگاه ستارگان از سال ۹۸ هیچ ارتباطی با تقویم مسابقات هیئت والیبال استان اصفهان نداشته ، در اولین اقدام تدارک مسابقه ای تدارکاتی را با تیم خوب سپاهان زنده رود به مربیگری دکتر واعظی ازمربیان بسیار با ارزش قدیم ستارگانیها دیدندکه در این رقابت بسیار دوستانه توانستند ۲بر۱ پیروز میدان باشند.

جا دارد در اینجا از میزبانی خوب دکتر واعظی و همکاران گرامیشان کمال تقدیر و تشکر را داشته باشیم.

درباره نویسنده

مدیر سایت
از مدیر سایت

نوشته‌های تازه